FAQ – HPlay Dodgeball 2020

FAQ

Organizatorem zawodów pod nazwą HPlay Dodgeball jest HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. T. Chałubińskiego nr 18, 30-698 Kraków, NIP 6793173252, adres korespondencyjny: ul. Domagały 1, 30-741 Kraków.

Ile wynosi opłata za udział w wydarzeniu?

Opłata za udział w wydarzeniu pod nazwą HPlay Dodgeball wynosi 2 500,00 zł netto (3 075,00 złotych brutto).

Z ilu osób składa się drużyna?

Drużyna składa się z maksymalnie 10-cio osobowego zespołu. Liczba zawodników biorących udział w meczu wynosi 6 osób oraz do 4 rezerwowych. 

Ilu zawodników znajduje się jednocześnie na boisku?

Na boisku musi znajdować się sześciu zawodników.

Jak zgłosić udział drużyny w wydarzeniu?

Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na stronie.

Przydatne linki i dokumenty

Regulamin HPlay Dodgeball

Formularz rejestracyjny

Polityka prywatności

Harmonogram i plan miasteczka – zostanie opublikowany 8 dni przed wydarzeniem

Oświadczenie Zawodnika – wypełnia każdy uczestnik 

Lista uczestników – wypełnia osoba zgłaszająca

Kiedy odbywa się wydarzenie?

Wydarzenie odbędzie się 6.06.2020 r.

Jaka jest forma zawodów?

Zawody trwają 1 dzień i są podzielone na 2 etapy:

 1. eliminacje grupowe
 2. etap pucharowy

Kto przechodzi do etapu pucharowego?

Awans do rozgrywek pucharowych uzyskują 4 drużyny, które zajmą 1-sze miejsce w swojej grupie .

 Punktacja grupowa przebiega następująco:

 • zwycięzca meczu otrzymuje 2 punkty
 • przegrany otrzymuje 0 punktów
 • remis (nierozstrzygnięcie w regulaminowym czasie), obydwa zespoły otrzymują po 1 punkcie.

W przypadku takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym o awansie jest lepszy bilans tzw. małych punktów.

Jak policzyć bilans małych punktów?

Suma wszystkich zdobytych zbić podczas meczów dzielona przez sumę wszystkich straconych zbić podczas meczów.

Jak przebiega mecz?

 1. Ustawienie zawodników – dwie drużyny z wcześniej wybranymi kapitanami zajmują wylosowaną połowę boiska.
 2. Zawodnicy znajdują się za linią końcową swojej połowy i oczekują na gwizdek rozpoczynający mecz.
 3. Na środku boiska ustawionych jest 6 piłek: 3 po prawej stronie oraz 3 po lewej stronie boiska.
 4. Dwoje zawodników każdej drużyny, stojących najbliżej prawej linii boiska, na gwizdek sędziego rusza po 3 piłki znajdujące się przy zajmowanej linii bocznej i rzuca je do reszty zespołu stojącego na linii końcowej (przebicie piłki), rozpoczynając właściwą zabawę.
 5. Gracz  który  złapie  piłkę  przebitą  rzuca  nią w  przeciwników. 
 6. Po złapaniu piłki każdy gracz ma 10 sekund na wykonanie rzutu. W przypadku niewykonania rzutu piłkę należy oddać przeciwnikowi tzw. dead ball.
 7. Przeciwnicy  chronią  się  przed  trafieniem  unikami,  podskokami,  lub  ucieczką w  najdalszy  kąt  swojego  boiska,  starając  się  nie  przekroczyć  jego  linii  granicznych. 
 8. Jeśli  któryś z graczy celnym rzutem trafi w jednego z uciekających przeciwników, trafiony jako „zbity” staje za linią końcową.
 9. Zbici zawodnicy ustawiają się przy prawej stronie linii końcowej zgodnie z kolejnością ich zbicia.
 10. Złapanie piłki przez drużynę umożliwia powrót zbitych zawodników na boisko, zgodnie z kolejnością ich zbicia.
 11. Jeśli piłka wytoczy się na aut, tzn. poza obręb boiska – zawodnikom znajdującym się na boisku nie wolno za nią biec – piłkę na boisko mogą podać zbici zawodnicy lub osoby do tego wyznaczone.
 12. Zawodnik, który wyjdzie za linię boiska jest „zbity”. 
 13. Zwycięża   drużyna,   która   w określonym czasie zbije wszystkich swoich przeciwników.

Czym jest zbicie?

Zbicie polega na:

 • trafieniu piłką w przeciwnika, która następnie dotyka boiska, 
 • trafieniu piłką w przeciwnika, po czym następuje rykoszet w drugiego przeciwnika oraz dotknięcie boiska (podwójne zbicie).

Zbicie nie następuje w sytuacji kiedy:

 • po trafieniu przeciwnik złapie piłkę,
 • po trafieniu przeciwnika inny zawodnik drużyny złapie piłkę,
 • piłka zostanie zablokowana trzymaną w rękach zawodnika drugą piłką

Czego unikamy podczas rzucania?

Trafiania w głowę i miejsca intymne. 

 Kiedy zespoły zostaną przydzielone do grup?

Przydzielenie do grup nastąpi w formie losowania, które odbędzie się około 15 dni przed wydarzeniem.

Jak zrezygnować z udziału w Wydarzeniu?

Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu jest możliwa najpóźniej 60 dni przed wydarzeniem.

Czy w przypadku rezygnacji drużyny opłata jest zwracana?

Opłata za udział Zespołu jest zwracana wyłącznie w przypadku, kiedy rezygnacja drużyny została zgłoszona najpóźniej 60 dni przed wydarzeniem. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Co otrzymuje uczestnik?

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Pakiet Uczestnika zawierający:
  • wodę,
  • baton lub owoc,
  • broszurę Wydarzenia,
  • dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
 3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
 4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
 5. Dostęp do Strefy Drużyny – sesja fotograficzna dla zawodników.
 6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
 7. Szatnię na odzież zewnętrzną.

Co otrzymują zwycięzcy?

Nagrody dla uczestników:

 1. Za I miejsce:
  1. Nagroda główna zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Oficjalne przekazanie czeku ze wsparciem finansowym wybranemu przez Organizatora beneficjentowi.
  3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
  4. Tytuł najlepszego Zespołu HPLAY Dodgeball.
  5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
 2. Za II miejsce:
  1. Nagroda za II miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
  3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
 3. Za III miejsce:
  1. Nagroda za III miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
  3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji listy nagród.

Czy drużyny mogą grać w swoich koszulkach?

Tak, uczestnicy mogą grać we własnych koszulkach.

Czy Zespół może mieć własny branding?

Posiadanie własnego brandingu podczas meczu jest niedozwolone, za wyjątkiem: koszulek, spodenek, skarpet i frotek.

Co powinno znaleźć się na koszulce?

Prosimy o uwzględnienie na koszulkach (minimum na plecach zawodników) indywidualnych numerów. 

Czy Uczestnicy są ubezpieczeni?

Tak, Organizator ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ważne terminy:

11 grudnia 2019 – otwarcie Rejestracji

60 dni przed datą wydarzenia – możliwość rezygnacji z Wydarzenia i zwrot opłaty wpisowej

17 dni przed datą wydarzenia – termin zamknięcia Rejestracji

15 dni przed datą wydarzenia – losowanie grup

12 dni przed wydarzeniem – termin przekazania elektronicznie listy uczestników

8 dni przed wydarzeniem – publikacja harmonogramu wydarzenia oraz rozgrywek

3 dni przed wydarzeniem  – termin dostarczenia kompletu Oświadczeń i listy Uczestników

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka HPlay sp. z o.o. Prawo do wglądu i edycji danych osobowych przysługuje każdemu uczestnikowi zawodów, przy czym podanie podstawowych danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędne do wykonania umowy o udział w Wydarzeniu.

Czy Organizator zapewnia dostęp do szatni?

Tak, Uczestnicy mają do dyspozycji szatnie z dostępem do sanitariatów. Klucze wydawane będą tylko kapitanowi drużyny podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

Za co odpowiada osoba zgłaszająca Zespół?

Osoba zgłaszająca odpowiada za:

 1. Reprezentowanie Zespołu w kontakcie z Organizatorem.
 2. Przekazanie informacji na temat Wydarzenia Uczestnikom.
 3. Zgłoszenie listy Uczestników.
 4. Terminowe dostarczenie kompletu Oświadczeń i listy Uczestników.
 5. Wskazanie kapitana Zespołu.
 6. Odbiór pakietów Uczestników.
 7. Przekazywanie Uczestnikom zdjęć i materiałów informacyjnych.