FAQ – HPlay Volleyball 2020

FAQ

Organizatorem zawodów pod nazwą HPlay Volleyball jest HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. T. Chałubińskiego nr 18, 30-698 Kraków, NIP 6793173252, adres korespondencyjny: ul. Domagały 1, 30-741 Kraków.

Ile wynosi opłata za udział w wydarzeniu?

Opłata za udział w wydarzeniu pod nazwą HPlay Volleyball wynosi 2 500,00 zł netto (3 075,00 złotych brutto).

Z ilu osób składa się drużyna?

Drużyna składa się z maksymalnie 10-cio osobowego zespołu. Liczba zawodników biorących udział w meczu wynosi 6 osób oraz do 4 rezerwowych. Każda drużyna może wskazać swojego libero.

Ilu zawodników znajduje się jednocześnie na boisku?

Na boisku musi znajdować się sześciu zawodników.

Jak zgłosić udział drużyny w wydarzeniu?

Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na stronie.

Przydatne linki i dokumenty

Regulamin HPlay Volleyball

Formularz rejestracyjny

Polityka prywatności

Harmonogram i plan miasteczka – zostanie opublikowany 8 dni przed wydarzeniem

Oświadczenie Zawodnika – wypełnia każdy uczestnik 

Lista uczestników – wypełnia osoba zgłaszająca

Kiedy odbywa się wydarzenie?

Zależnie od edycji wydarzenie odbywa się 22.03.2020 oraz 14.11.2020.

Jaka jest forma zawodów?

Zawody trwają 1 dzień i są podzielone na 2 etapy:

 1. eliminacje grupowe
 2. etap pucharowy

Kto przechodzi do etapu pucharowego?

Awans do rozgrywek pucharowych uzyskuje 6 drużyn, które zajmą 1-sze miejsce w swojej grupie oraz dodatkowo dwie drużyny (spośród pozostałych 12) z największą ilością punktów.

 Punktacja grupowa przebiega następująco:

 • zwycięzca meczu z wynikiem 2:0 otrzymuje 3 punkty
 • zwycięzca meczu z wynikiem 2:1 otrzymuje 2 punkty
 • przegrany meczu z wynikiem 1:2 otrzymuje 1 punkt
 • przegrany meczu z wynikiem 0:2  otrzymuje 0 punktów

W przypadku takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym o awansie jest lepszy bilans tzw. małych punktów.

Jak policzyć bilans małych punktów?

Suma wszystkich zdobytych punktów podczas meczów dzielona przez sumę wszystkich straconych punktów podczas meczów.

Jak przebiega mecz?

Mecz w fazie grupowej prowadzony jest przez dwóch sędziów (pierwszego i drugiego) i poprzedzony jest losowaniem boiska/zagrywki. Następnie drużyny rozpoczynają 5-cio minutową rozgrzewkę na boisku. Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 25 punktów (z minimalną przewagą 2 punktów). W przypadku remisu rozgrywany zostaje 3 set (tzw. tiebreak) do 15 punktów (z minimalną przewagą 2 punktów). Każdej drużynie przysługują 2 przerwy w secie, każda po 30 sekund. Prośbę o przerwę zgłasza kapitan drużyny drugiemu sędziemu. Drużynie przysługują maksymalnie 4 zmiany zawodników w secie. Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie, może także w tym samym secie powrócić na boisko ale tylko na miejsce zawodnika, który go zmieniał. Zawodnik rezerwowy z kolei może wejść na boisko tylko jeden raz w secie.

Kiedy zespoły zostaną przydzielone do grup?

Przydzielenie do grup nastąpi w formie losowania, które odbędzie się najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem.

Jak zrezygnować z udziału w Wydarzeniu?

Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu jest możliwa najpóźniej 60 dni przed wydarzeniem.

Czy w przypadku rezygnacji drużyny opłata jest zwracana?

Opłata za udział Zespołu jest zwracana wyłącznie w przypadku, kiedy rezygnacja drużyny została zgłoszona najpóźniej 60 dni przed wydarzeniem. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Co otrzymuje uczestnik?

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Pakiet Uczestnika zawierający:
  • wodę,
  • baton lub owoc,
  • broszurę Wydarzenia,
  • dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
 3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
 4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
 5. Dostęp do Strefy Drużyny – sesja fotograficzna dla zawodników.
 6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
 7. Szatnię na odzież zewnętrzną.

Co otrzymują zwycięzcy?

Nagrody dla uczestników:

 1. Za I miejsce:
  1. Nagroda główna zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Oficjalne przekazanie czeku ze wsparciem finansowym wybranemu przez Organizatora beneficjentowi.
  3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
  4. Tytuł najlepszego Zespołu HPLAY Volleyball.
  5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
 2. Za II miejsce:
  1. Nagroda za II miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
  3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
 3. Za III miejsce:
  1. Nagroda za III miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
  2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
  3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji listy nagród.

Czy drużyny mogą grać w swoich koszulkach?

Tak, uczestnicy mogą grać we własnych koszulkach.

Czy Zespół może mieć własny branding?

Posiadanie własnego brandingu podczas meczu jest niedozwolone, za wyjątkiem: koszulek, spodenek, skarpet i frotek.

Co powinno znaleźć się na koszulce?

Prosimy o uwzględnienie na koszulkach (minimum na plecach zawodników) indywidualnych numerów. Rekomendujemy także wyróżnienie koszulki Libero innym kolorem. 

Czy Uczestnicy są ubezpieczeni?

Tak, Organizator ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ważne terminy:

11 grudnia 2019 – otwarcie Rejestracji

60 dni przed datą wydarzenia – możliwość rezygnacji z Wydarzenia i zwrot opłaty wpisowej

17 dni przed datą wydarzenia – termin zamknięcia Rejestracji

15 dni przed datą wydarzenia – losowanie grup

12 dni przed wydarzeniem – termin przekazania elektronicznie listy uczestników

8 dni przed wydarzeniem – publikacja harmonogramu wydarzenia oraz rozgrywek

3 dni przed wydarzeniem  – termin dostarczenia kompletu Oświadczeń i listy Uczestników

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka HPlay sp. z o.o. Prawo do wglądu i edycji danych osobowych przysługuje każdemu uczestnikowi zawodów, przy czym podanie podstawowych danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędne do wykonania umowy o udział w Wydarzeniu.

Czy Organizator zapewnia dostęp do szatni?

Tak, Uczestnicy mają do dyspozycji szatnie z dostępem do sanitariatów. Klucze wydawane będą tylko kapitanowi drużyny podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

Za co odpowiada osoba zgłaszająca Zespół?

Osoba zgłaszająca odpowiada za:

 1. Reprezentowanie Zespołu w kontakcie z Organizatorem.
 2. Przekazanie informacji na temat Wydarzenia Uczestnikom.
 3. Zgłoszenie listy Uczestników oraz wskazanie Libero.
 4. Terminowe dostarczenie kompletu Oświadczeń i listy Uczestników.
 5. Wskazanie kapitana Zespołu.
 6. Odbiór pakietów Uczestników.
 7. Przekazywanie Uczestnikom zdjęć i materiałów informacyjnych.