FAQ
FAQ

HPlay Volleyball

 Kto jest organizatorem zawodów?

Organizatorem zawodów pod nazwą HPlay Volleyball jest HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. T. Chałubińskiego nr 18, 30-698 Kraków, NIP 6793173252, adres korespondencyjny: ul. Domagały 1, 30-741 Kraków.

Ile wynosi opłata za udział w wydarzeniu?

Opłata za udział w wydarzeniu pod nazwą HPlay Volleyball wynosi 2 500,00 zł netto (3 075,00 złotych brutto).

Z ilu osób składa się drużyna?

Drużyna składa się z maksymalnie 10-cio osobowego zespołu. Liczba zawodników biorących udział w meczu wynosi 6 osób oraz do 4 rezerwowych. Każda drużyna może wskazać swojego libero.

Ilu zawodników znajduje się jednocześnie na boisku?

Na boisku musi znajdować się sześciu zawodników.

Jak zgłosić udział drużyny w wydarzeniu?

Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na stronie.

Przydatne linki i dokumenty

Regulamin HPlay Volleyball

Formularz rejestracyjny

Polityka prywatności

Harmonogram i plan miasteczka 

Oświadczenie Zawodnika – wypełnia każdy uczestnik 

Lista uczestników – wypełnia osoba zgłaszająca

Kiedy odbywa się wydarzenie?

Wydarzenie organizowane jest w dniu 16 listopada 2019 roku.

Jaka jest forma zawodów?

Zawody trwają 1 dzień i są podzielone na 2 etapy:

 1. eliminacje grupowe
 2. etap pucharowy

Kto przechodzi do etapu pucharowego?

Awans do rozgrywek pucharowych uzyskuje 6 drużyn, które zajmą 1-sze miejsce w swojej grupie oraz dodatkowo dwie drużyny (spośród pozostałych 12) z największą ilością punktów.

 Punktacja grupowa przebiega następująco:

 • zwycięzca meczu z wynikiem 2:0 otrzymuje 3 punkty
 • zwycięzca meczu z wynikiem 2:1 otrzymuje 2 punkty
 • przegrany meczu z wynikiem 1:2 otrzymuje 1 punkt
 • przegrany meczu z wynikiem 0:2  otrzymuje 0 punktów

W przypadku takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym o awansie jest lepszy bilans tzw. małych punktów.

Jak policzyć bilans małych punktów?

Suma wszystkich zdobytych punktów podczas meczów dzielona przez sumę wszystkich straconych punktów podczas meczów.

Jak przebiega mecz?

Mecz w fazie grupowej prowadzony jest przez dwóch sędziów (pierwszego i drugiego) i poprzedzony jest losowaniem boiska/zagrywki. Następnie drużyny rozpoczynają 5-cio minutowa rozgrzewkę na boisku. Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 25 punktów (z minimalną przewagą 2 punktów). W przypadku remisu rozgrywany zostaje 3 set (tzw. tiebreak) do 15 punktów (z minimalną przewagą 2 punktów). Każdej drużynie przysługują 2 przerwy w secie, każda po 30 sekund. Prośbę o przerwę zgłasza kapitan drużyny drugiemu sędziemu. Drużynie przysługują maksymalnie 2 zmiany zawodników w secie. Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie, może także w tym samym secie powrócić na boisko ale tylko na miejsce zawodnika, który go zmieniał. Zawodnik rezerwowy z kolei może wejść na boisko tylko jeden raz w secie.

Kiedy zespoły zostaną przydzielone do grup?

Przydzielenie do grup nastąpi w formie losowania, które odbędzie się 5 listopada 2019 r.

Jak zrezygnować z udziału w Wydarzeniu?

Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu jest możliwa najpóźniej 60 dni przed wydarzeniem tj. do dnia 16 września 2019 r.

Czy w przypadku rezygnacji drużyny opłata jest zwracana?

Opłata za udział Zespołu jest zwracana wyłącznie w przypadku, kiedy rezygnacja drużyny została zgłoszona najpóźniej w dniu 16 września 2019 roku. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie jest zwracana.

Co otrzymuje uczestnik?

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:

  1. Świadczenia dla firmy
   1. Udział Zespołu firmy w HPlay Volleyball.
   2. Rozegranie przez Zespół minimum 2 meczów. Liczba rozegranych meczów jest zależna od wyników Zespołu.
   3. Wpis przedstawiający firmę na Fanpage HPlay Volleyball (opis do 120 znaków + logo firmy).
   4. Galerię zdjęć z Wydarzenia.
   5. Miejsce dla dwóch osób podczas 4 godzinnego cyklu Employer Brandingowego, obejmującego szkolenia, warsztaty, spotkanie z gościem specjalnym i panel dyskusyjny.
  2. Świadczenia dla Uczestnika
   1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
   2. Pakiet Uczestnika zawierający:
    1. wodę,
    2. baton lub owoc,
    3. broszurę Wydarzenia,
    4. dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
   3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
   4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
   5. Dostęp do Strefy Drużyny – sesja fotograficzna dla zawodników.
   6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
   7. Szatnię na odzież zewnętrzną.

Co otrzymują zwycięzcy?

Nagrody dla uczestników:

    1. Za I miejsce
     1. Voucher na spotkane świąteczne (wigilia firmowa dla 12 osób) u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Przywilej wyboru wsparcia finansowego jednej z trzech organizacji pozarządowych w wysokości 5 000,00 zł.
     3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     4. Tytuł najlepszego Zespołu HPLAY Volleyball.
     5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
    2. Za II miejsce:
     1. Voucher na kulig z ogniskiem dla 12 osób u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Przywilej wyboru wsparcia finansowego jednej z dwóch organizacji pozarządowych w wysokości 3 000,00 zł.
     1. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     2. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
    1. Za III miejsce:
     1. 12 karnetów całodziennych na stację narciarską u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji listy nagród.

Czy drużyny mogą grać w swoich koszulkach?

Tak, uczestnicy mogą grać we własnych koszulkach.

Czy Zespół może mieć własny branding?

Posiadanie własnego brandingu podczas meczu jest niedozwolone, za wyjątkiem: koszulek, spodenek, skarpet i frotek.

Co powinno znaleźć się na koszulce?

Prosimy o uwzględnienie na koszulkach (minimum na plecach zawodników) indywidualnych numerów. Rekomendujemy także wyróżnienie koszulki Libero innym kolorem. 

Czy Uczestnicy są ubezpieczeni?

Tak, Organizator ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ważne terminy:

10 lipiec 2019 – otwarcie Rejestracji

16 września 2019 – możliwość rezygnacji z Wydarzenia i zwrot opłaty wpisowej

31 październik 2019 – termin zamknięcia Rejestracji

5 listopada 2019 – termin przekazania finalnej listy uczestników

5 listopada 2019 – losowanie grup

8 listopada 2019 – publikacja harmonogramu wydarzenia oraz rozgrywek

13 listopada 2019  – termin dostarczenia kompletu Oświadczeń i listy Uczestników

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka HPlay sp. z o.o. Prawo do wglądu i edycji danych osobowych przysługuje każdemu uczestnikowi zawodów, przy czym podanie podstawowych danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędne do wykonania umowy o udział w Wydarzeniu.

Czy Organizator zapewnia dostęp do szatni?

Tak, Uczestnicy mają do dyspozycji szatnie z dostępem do sanitariatów. Klucze wydawane będą tylko kapitanowi drużyny podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

Za co odpowiada osoba zgłaszająca Zespół?

Osoba zgłaszająca odpowiada za:

 • Reprezentowanie Zespołu w kontakcie z Organizatorem.
 • Przekazanie informacji na temat Wydarzenia Uczestnikom.
 • Zgłoszenie listy Uczestników oraz wskazaniem Libero.
 • Terminowe dostarczenie kompletu Oświadczeń i listy Uczestników.
 • Wskazanie kapitana Zespołu.
 • Odbiór pakietów Uczestników.