Regulamin HPlay Volleyball

REGULAMIN TURNIEJU

„HPLAY VOLLEYBALL”

Definicje

Organizator – HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.

Uczestnik – osoba wchodząca w skład Zespołu zgłoszonego do udziału w Turnieju.

Trener lub Kapitan – osoba reprezentująca Zespół podczas meczu, uprawniona do podejmowania decyzji o zmianach Uczestników oraz przerwach podczas meczu.

 Zespół – Drużyna licząca od 6 do 10 Uczestników zgłoszonych do Turnieju pod określoną nazwą.

 Hala – obiekt Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Solne Miasto, ul. T. Kościuszki 15 Wieliczka.

 Turniej lub HPLAY Volleyball – Turniej Siatkarski „HPLAY Volleyball”.

 Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Zespołu do Organizatora, występująca w roli przedstawiciela firmy i osoby kontaktowej.

Strefa Drużyny – miejsce w którym dla Zespołów dostępne są dodatkowe atrakcje, bannery, znaczniki i inne przedmioty, umożliwiające Zespołom integrację oraz wykonanie we własnym zakresie ciekawych zdjęć i filmów.

 

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Turnieju Siatkarskiego HPlay Volleyball jest spółka HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.
 2. Celem Turnieju jest:
  1. promocja siatkówki,
  2. integracja pracowników firm,
  3. organizacja wydarzenia dedykowanego środowisku biznesowemu,
  4. promocja miasta i gminy Wieliczka,
  5. promocja aktywnego stylu życia,
  6. networking.

§ 2. Zgłoszenie do rozgrywek

 1. Zgłoszenia do Turnieju dokonuje się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie hplay.com.pl
 2. Liczba Zespołów biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi maksymalnie 48 drużyn.
 3. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Opłata za udział w turnieju wynosi 5 000,00 złotych netto.
 5. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury pro-forma, przelewem na rachunek bankowy nr 11 1140 2004 0000 3002 7810 2948, w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Organizatora rezerwacji miejsca w Turnieju.
 6. Zespół składa się maksymalnie z 10 osób.
 7. Turniej odbędzie się w dniach 28-30 marca 2019 roku w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce przy ulicy T. Kościuszki 15.
 8. Szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie udostępniony do 15 marca 2019 roku.
 9. Opłata za udział Drużyny w Turnieju zawiera:
  1. pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:
   1. Świadczenia dla firmy:
    1. Udział Zespołu firmy w Turnieju.
    2. Logo firmy na przodzie koszulki Drużyny.
    3. Logo firmy na rękawku koszulki Drużyny.
    4. Logo na bannerze firmy lub bannerze zbiorczym, produkowanym i dostarczanym przez Organizatora, umieszczonym na Hali w trakcie trwania Turnieju.
    5. Streaming online meczu finałowego – świadczenie jest zależne od wyników Zespołu.
    6. Rozegranie przez Zespół firmy od 1 do 7 meczów. Liczba rozegranych meczów jest zależna od wyników Zespołu.
    7. Integracja pracowników, promocja aktywnego trybu życia oraz promocja firmy.
    8. Wpis przedstawiający firmę na Fanpage Turnieju (opis do 120 znaków + logo firmy).
    9. 30 zaproszeń dla gości na eliminacje.
    10. Fotorelację obejmującą minimum 10 zdjęć Zespołu firmy.
   2. Świadczenia dla Uczestnika
    1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    2. Pakiet Uczestnika zawierający:
     1. koszulkę z logo swojej firmy,
     2. voucher na lunch z kawą/herbatą na każdy dzień, w którym Zespół będzie rozgrywał mecz. Liczba dni meczowych jest zależna od wyniku Zespołu,
     3. baton lub owoc,
     4. broszurę turnieju,
     5. dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
    3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
    4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla dwóch Uczestników Zespołu.
    5. Woda niegazowana dla każdego Uczestnika (minimum jedna butelka 0,5 l) na każdy dzień, w którym Zespół będzie rozgrywał mecz.
    6. Dostęp do strefy Drużyny.
    7. Pamiątkowy medal.
    8. Plik z kalendarzem dedykowanym Zespołowi, zawierający rozpiskę etapu eliminacji.
    9. Kącik dziecięcy dostępny w dniu rozgrywek Pucharowych.
    10. Szatnię na odzież zewnętrzną.
  2. Pakiet Laureatów przysługujący Drużynom, które zajmą pierwsze trzy miejsca w fazie pucharowej obejmujący:
  1. Za I miejsce
   1. 2 dniowy wyjazd integracyjny obejmujący:
    1. Udział Zespołu oraz 5 gości – razem maksymalnie 15 osób.
    2. Jeden nocleg dla każdego uczestnika.
    3. Dowóz i odwiezienie uczestników z ustalonego punktu w Krakowie i z powrotem.
    4. Wyżywienie.
    5. Nielimitowany dostęp do strefy Welness&SPA.
   2. Artykuł sponsorowany długości ½ strony A4 w prasie (dopuszczalne również wydanie internetowe), przedstawiający Zespół, zmagania turniejowe oraz promocję Firmy.
   3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących Turniej.
   4. Tytuł najlepszego Zespołu Turnieju HPLAY Volleyball.
   5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
  2. Za II miejsce:
   1. Artykuł sponsorowany długości ½ strony A4 w prasie (dopuszczalne również wydanie internetowe), przedstawiający Zespół, zmagania turniejowe oraz promocję Firmy.
   2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących Turniej.
   3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
  • Za III miejsce:
   1. Artykuł sponsorowany długości ¼ strony A4 w prasie (dopuszczalne również wydanie internetowe), przedstawiający Zespół, zmagania turniejowe oraz promocję Firmy.
   2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących Turniej.
   3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń gwarantowanych oraz pakietu laureatów opisanych w § 2 pkt 9.
 2. W Turnieju mogą brać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

§ 3. Organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek Turnieju odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Rozgrywki Turnieju obejmują:
  1. Losowanie grup, które odbędzie się do 15 marca 2019 r.
  2. Fazę grupową, z podziałem na grupy, podczas której z każdej grupy zostanie wyłoniony jeden zespół.
  3. Fazę pucharową, w której rywalizują najlepsze zespoły z grup. Podczas fazy pucharowej zostaną wyłonieni finaliści.
  4. Mecz o 3 miejsce.
  5. Mecz finałowy.
 3. Do 15 marca 2019 r. Organizator przedstawi Zespołom:
  1. Liczbę grup.
  2. Harmonogram przebiegu eliminacji oraz fazy pucharowej.
  3. Harmonogram meczów każdego Zespołu.
 4. Przebieg Losowania
  1. Losy z nazwami wszystkich drużyn zgłoszonych do turnieju zostaną umieszczone w pojemniku do losowania. Każda drużyna to jeden los.
  2. Po wymieszaniu losów w pojemniku, będą wyciągane kolejno po jednym losie. Pierwsza wylosowana drużyna trafia do grupy 1, na pierwsze miejsce w tabeli, druga wylosowana drużyna trafia do grupy 2 na pierwsze miejsce w tabeli, trzecia wylosowana drużyna trafia do grupy 3 na pierwsze miejsce w tabeli i tak kolejno, aż do ustalonej przez Organizatora liczby grup.
  3. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup + 1” trafia do grupy 1 na drugiej miejsce w tabeli, „Liczba grup + 2” do grupy 2 na drugie miejsce w tabeli i tak aż do numeru „Liczba grup * 2”.
  4. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup * 2 + 1” trafia do grupy 1 na trzecie miejsce w tabeli, jako „Liczba grup *2 + 2” trafia do grupy 2 na trzecie miejsce w tabeli i tak do ostatniego losu w pojemniku.
  5. Drużyny, które wygrały fazę grupową w swoich grupach trafiają do drabinki pucharowej, kolejno: zwycięzca grupy 1 na miejsce nr 1 w drabince, zwycięzca grupy 2 na miejsce nr 2 itd.
 5. Przed rozpoczęciem Turnieju każdy Zawodnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie Uczestnika.
 6. Osoba zgłaszająca przekazuje Organizatorowi komplet podpisanych oświadczeń Uczestnika wszystkich Uczestników Zespołu pod rygorem odmowy udziału w wydarzeniu.
 7. W przypadku odmowy podpisania oświadczenia Uczestnika przez Uczestnika, nie może on wziąć udziału w Turnieju.
 8. Brak podpisania oświadczeń Uczestnika przez Uczestników nie jest powodem do ubiegania się o zwrot opłaty za Zespół w Turnieju.
 9. Organizator może nagrodzić najlepszych Uczestników Turnieju, przydzielając nagrody indywidualne w kilku kategoriach.

§ 4. Przepisy gry

 1. Obowiązki Uczestnika:
  1. udział w Turnieju wyłącznie w obuwiu halowym,
  2. rozgrywanie meczy w koszulce dostarczanej przez Organizatora,
  3. kultura i zasady fair play,
  4. przestrzeganie Regulaminu i Zasad obowiązujących na Hali,
  5. stosowanie się do decyzji sędziów, którzy mają decydujący głos na każdym etapie rywalizacji sportowej.
 2. Na boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób w tym jeden Libero.
 3. Zespół może dokonać trzech zmian podczas trwania jednego seta.
 4. Dopuszcza się zmiany powrotne.
 5. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze, za zgodą sędziego.
 6. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.
 8. Mecz trwa do 2 wygranych setów. Pierwsze dwa sety rozgrywane są do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów.
 9. Mecze rozgrywane będą przy udziale licencjonowanych sędziów.
 10. Każdy Zespół ma prawo do dwóch jednominutowych przerw na każdy set. Ich zapotrzebowanie zgłasza Trener lub Kapitan drużyny.

§ 5. Sędziowanie

 1. Sędzia meczu zobowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości Uczestników na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn – sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i  bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak zgłoszenie to musi nastąpić przed zakończeniem spotkania.
 2. W przypadku kiedy wylegitymowanie Uczestnika jest niemożliwe, nie może on wziąć udziału w rozgrywkach.
 3. Sędzia ma prawo nałożyć na Uczestnika kary, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z Turnieju.
 4. System i formy karania Uczestników zostanie udostępniony do 15 marca 2019 roku.

§ 6. Punktacja

 1. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 2:0 lub
  2. 2 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 2:1
 2. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. 0 punktów meczowych (dużych punktów) w przypadku przegranej 0:2 lub
  2. 1 punkt meczowy (duży punkt) w przypadku przegranej 1:2
 3. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest na podstawie listy zespołów posiadających mecze zwycięskie.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 2. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia Turnieju na adres e-mail: biuro@hplay.com.pl
 3. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby Zespołów, Organizator ma prawo odstąpić od organizacji Turnieju o czym poinformuje Osobę zgłaszającą.
 5. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

Kraków, 5.11.2018 r.